گلاسه بدون روکش یووی یک رو (4.8*8.5)

گلاسه بدون روکش یووی یک رو (4.8*8.5)

* چاپ 4 رنگ بر روی گلاسه
* لبه های کارت به صورت زاویه دارمی باشد

تعداد:
مدت زمان تحویل: