سلفون براق دو رو ویزیتی (4.8*8.5)

سلفون براق دو رو ویزیتی (4.8*8.5)

* چاپ 4 رنگ بر روی مقوای 200 گرمی با سلفون براق
* لبه های کارت به صورت زاویه دارمی باشد

تعداد:
مدت زمان تحویل: