فلکس

فلکس

چاپ چهاررنگ فلکس با کیفیت متنوع
- چاپ با دستگاه های سالونت و اکوسالونت
- مداوم در برابر نور و آب

- قابل چاپ بر روی اجناس مختلف بنر

مقادیر زیر را وارد نمایید
ویژگی ها
کیفیت چاپ (pass):
ضخامت فلکس:
کشور سازنده فلکس: