پرینت سیاه و سفید

پرینت سیاه و سفید

چاپ تک رنگ سیاه و سفید بر روی انواع مختلف کاغذ با کیفیت و خدمات متنوع
شما می توانید فایل خود را در زیر آپلود نموده و مناسب با خواسته ی خود نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمایید.

فایل طرح روی کاغذ
(حداکثر تعداد آپلود فایل: 1)
پسوندهای مجاز:
(.pdf,.docx,.doc,.pptx,.ppt,.jpg,.png,.gif,.tiff,.psd,.bmp)
فایل طرح پشت کاغذ
(حداکثر تعداد آپلود فایل: 1)
پسوندهای مجاز:
(.pdf,.docx,.doc,.pptx,.ppt,.jpg,.png,.gif,.tiff,.psd,.bmp)
تعداد کپی:
ویژگی ها
جنس کاغذ :
روکش:
خط تا :
پرفراژ:
شماره:
اندازه .:
رو.:
درجه کیفی چاپ:
خدمات پس از چاپ